Marzysz o wnętrzu ze  smakiem, w którym zbiera się Twoja rodzina i przyjaciele ? 

Zlecając opracowanie projektu, miejmy świadomość, że nie może on powstać bez naszego udziału. Powinien bowiem uwzględniać skład rodziny i styl życia wszystkich domowników. Do rozmowy z projektantem warto dobrze się przygotować – sprecyzować oczekiwania, potrzeby, ustalić wspólne zdanie domowników na temat stylu i kolorystyki wnętrza.

Projekt musi spełniać nasze oczekiwania i dlatego wiele rzeczy można projektantowi narzucić. Natomiast warto zdać się na jego fachową wiedzę dotyczącą zasad ergonomii pracy we wnętrzu oraz dobrych rozwiązań technicznych.

PARP, Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

21-030 MOTYCZ, TERESZYN 3A k. LUBLINA TEL. 81 503 00 01 E-MAIL: INFO@LUXURY-HOUSE.PL