LUXURY STONE Sp. z o.o. realizuje projekt
pt. „Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych z Partnerami”.

 
z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 
Głównym celem projektu jest stworzenie systemu B2B pozwalającego zautomatyzować szereg procesów biznesowych wykonywanych na linii LUXURY STONE Sp. z o.o. -partnerzy. Wprowadzenie nowoczesnej technologii pozwoli zautomatyzować procesy z partnerami, a co za tym idzie zwiększyć efektywność komunikacji na linii LUXURY STONE Sp. z o.o.- Partnerzy. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii informatycznych nastąpi zintegrowanie potencjałów partnerów z potencjałem firmy LUXURY STONE Sp. z o.o. .
Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania ma zbliżyć kooperujące przedsiębiorstwa do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw, które przez to zyskają przewagę konkurencyjną w swojej branży.
 
Zasięg: krajowy
Rynek docelowy: Polska
Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-06-054/12-00

 
Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Pobierz zapytanie 1/2013 >> pobierz pdf <<

Pobierz zapytanie 2/2013 >> pobierz pdf <<

PARP, Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

21-030 MOTYCZ, TERESZYN 3A k. LUBLINA TEL. 81 503 00 01 E-MAIL: INFO@LUXURY-HOUSE.PL