Prasa o nas
06-07-2011

Świat Rezydencji Wnętrz Ogrodów nr 6/2011

Artykuł autorstwa p. Anny Lewczuk na temat kamieni naturalnych wraz z wypowiedzią naszego eksperta Artura Zawadzkiego

Link do artykułu: kliknij TUTAJ

PARP, Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

21-030 MOTYCZ, TERESZYN 3A k. LUBLINA TEL. 81 503 00 01 E-MAIL: INFO@LUXURY-HOUSE.PL