Wydarzenia 2011
30-05-2011

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa

PARP, Innowacyjna Gospodarka Narodowa Strategia Spójności, Unia Europejska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Fundusze europejskie – dla rozwoju Innowacyjnej Gospodarki.

21-030 MOTYCZ, TERESZYN 3A k. LUBLINA TEL. 81 503 00 01 E-MAIL: INFO@LUXURY-HOUSE.PL